Onderwijs haalt kinderen uit armoede

Onderwijs geeft nieuwe perspectieven aan kinderen

Onderwijs geeft kinderen hoop!

Mijn passie!

Armoede of oorlog mag nooit een reden zijn om niet naar school te gaan! Onderwijs haalt kinderen uit armoede, onderwijs geeft nieuwe perspectieven aan kinderen, onderwijs geeft kinderen hoop!

Mijn visie is dat goed onderwijs aan kinderen een van de belangrijkste aspecten is om kinderen zich goed te laten ontwikkelen. Ook als een kind getraumatiseerd is, uit oorlogsgebied komt of in armoede leeft is onderwijs belangrijk! Onderwijs aan kinderen zorgt dat zij even uit de situatie stappen waar ze zich in bevinden. Onderwijs zorgt voor structuur, iets wat zo belangrijk is om hoop te blijven houden en door te gaan!

Daarom is het van belang dat in situaties waar kinderen niet naar school gaan onderwijs opgezet wordt. Dit is dan ook mijn doel en mijn passie!

Met deze website laat ik zien waar er al hoop gebracht is! Ook is deze website te raadplegen als u mee wilt werken aan deze passie!



CV en ervaring

Ik ben Joanne Koudijzer, gedreven, doorzetter, doelgericht, humor en sociaal. Ik heb jaren gewerkt in basisonderwijs, speciaal middelbaar onderwijs en op ISK’s. Dit is een middelbare school voor anderstaligen tussen de 12 en 18 jaar. Zij leren de Nederlandse taal in 1,5 tot 2 jaar alvorens zij naar een middelbare school of afhankelijk van hun leeftijd naar een andere vervolgschool gaan. In 2009 ben ik voor een jaar naar Zuid-Afrika gegaan om daar mensen aan de rand van de samenleving praktisch te ondersteunen. In december 2015 heb ik samen met een collega in zeer korte tijd voor vluchtelingen op Heumensoord een tijdelijke middelbare school opgezet. Hier gingen 263 leerlingen naartoe. Ik was teamleider en onderwijscoördinator. Doordat zij weer naar school gingen, kregen zij weer structuur in de dag, zelfvertrouwen en hoop! In deze tijd ben ik mijn bedrijf ‘School of Hope’ gestart. Ook ben ik naar Libanon gegaan om te zien hoe het onderwijs aan vluchtelingen daar geregeld is. Daar heb ik gezien dat veel kinderen nog niet naar school gaan, hoewel veel organisaties al heel goed werk doen. Daarop kwam mijn beslissing om voor een bepaalde periode naar Libanon te gaan en daar mijn passie verder uit te werken onder de Syrische vluchtelingen. Ik hoop daarbij met verschillende organisaties en overheden te kunnen samenwerken. Ik zie voor ogen dat ik samen met plaatselijke organisaties scholen opzet, leerkrachten train, zodat het mes aan twee kanten snijdt: werkgelegenheid voor volwassenen of studenten en onderwijs aan kinderen!

School of Hope binnenland


Hulp bij het opzetten van een school voor anderstaligen

Steeds meer vluchtelingen komen naar Nederland. Onder hen zijn ook kinderen en tieners. Zij zijn leerplichtig. De overheid doet er van alles aan om hen naar school te laten gaan. Toch zijn niet alle scholen voorbereid op deze groep leerlingen en al helemaal niet hun aantallen.

Wilt u hulp bij op het opzetten van deze scholen of heeft u hulp nodig bij de inhoud van het onderwijs, dan kunt u contact opnemen.

Hulp bij het opzetten van een leerlijn

Na acht jaar ervaring op diverse NT2-scholen weet ik waar docenten tegenaan lopen. Vooral voor analfabeten is er weinig goed materiaal te vinden: er is materiaal voor 6- 7 jarigen, maar dat is te kinderachtig voor leerlingen op de middelbare school. Of het materiaal is voor volwassenen, wat de jongeren ook niet aanspreekt. Ik heb voor analfabeten een speciale leerlijn ontwikkeld. Deze is thematisch opgezet, waardoor er per thema gedifferentieerd kan worden en er altijd materialen bijgemaakt kunnen worden.




Docent NT2

Bent u op zoek naar een docent NT2 voor andertalige jongeren? Dan kunt u contact opnemen met mij. Ook voor volwasseneducatie kunt u bij mij terecht. Ik geef individuele lessen en groepslessen.

Coachen docenten NT2

En dan heb je een NT2certificaat en kun je aan de slag. Toch kun je dan tegen een aantal dingen aanlopen, zoals de organisatie van je les, de doelgroep, de didactiek, de differentiatie. Wil je daarin voor aan aantal dagen gecoacht worden? Laat het me weten! Ik help je graag verder!

Trainingen

Ook voor trainingen kun je bij mij terecht! Een training aan NT2 docenten of aan een team. Trainingen over analfabeten, zelfstandig werken of diverse werkvormen? Neem contact op en ik maak een programma op maat.

Op 9 april 2018 mocht ik een workshop verzorgen op de Lowandag. Op deze dag waren 800 docenten aanwezig. Het thema was ‘variatie in werkvormen’. Hier is de samenvatting van de workshop terug te vinden.


Meer informatie: info@schoolofhope.nl

Volg mij op facebook: www.facebook.com/schoolofhope.nl


School of Hope buitenland


Opvang in de regio

‘Vluchtelingen opvangen in de regio’ is een veelgehoorde zin. Ik sta achter die visie. Doordat Syrische leerlingen opgevangen worden in Libanon en Jordanië lopen ze niet tegen een taalbarrière aan. Het onderwijssysteem verschilt wel, maar de cultuur is vergelijkbaar. Veel vluchtelingen zitten in vluchtelingenkampen onder vaak slechte omstandigheden. Er zijn diverse organisaties zoals die zich inzetten voor deze vluchtelingen. Ik wil daar mijn steentje aan bijdragen! Concreet betekent dit dat ik na een jaar Arabisch te hebben gestudeerd nog zes maanden in Libanon de taal verder ga leren, zodat ik goed kan communiceren met de mensen daar.




Onderwijs opzetten en verder uitbreiden

In februari ben ik in Libanon geweest en heb daar diverse organisaties bezocht. Ook ben ik in een van de vluchtelingenkampen geweest om te zien wat en hoe er onderwijs geboden wordt. Dit wil ik verder gaan uitwerken. Ik wil dit gaan doen in samenwerking met Heart for Lebanon. Zij zetten zich onder andere in voor onderwijs aan kinderen en hebben mij gevraagd hen te helpen dit verder uit te werken. Dit doe ik vrijwillig. Wil je dit werk ondersteunen, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en/of geef een donatie!

Meer informatie: info@schoolofhope.nl

Volg mij op facebook: www.facebook.com/schoolofhope.nl


Joanne Koudijzer

mob. 06 142 045 04

Captcha Code

Achterban

Het werk dat ik in Libanon ga doen, kan ik niet alleen. Daarvoor heb ik een achterban nodig. Degenen die mij daarbij helpen is een soort ´bestuur´. Dit bestuur bestaat uit

Bert Verkerk (voorzitter)

Joyce Koudijzer (penningmeester)

Elles van der Willik (vertrouwenspersoon)

Theo Snijder (algemene zaken)

Daarnaast krijg ik steun vanuit verschillende hoeken.


Huisstijl

Ben Theunissen heeft mijn logo ontworpen en mijn website gebouwd. Hij is professioneel, heeft snel door waar de behoefte van de klant liggen en is verfrissend en origineel in zijn werk! Zijn bedrijf www.grafisquad.nl wil ik dan ook van harte aanbevelen!